Welkom op onze website, www.locaria.com (de ‘Website’), die u wordt aangeboden door Locaria Limited. Wij zetten ons in om de privacy van alle bezoekers van onze Website te beschermen. Lees dit privacybeleid (het ‘Privacybeleid) zorgvuldig om te begrijpen hoe wij de persoonsgegevens waarvan u ons voorziet, gebruiken en beschermen.

Het Privacybeleid is bedoeld om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen bij het gebruik van onze Website en de diensten die daarop worden aangeboden. Neem de tijd om dit Privacybeleid goed te lezen en te begrijpen.
Door van de Website gebruik te maken en/of een registratieformulier op de Website in te vullen en in te dienen, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw gegevens overeenkomstig dit Privacybeleid.

Contact met ons opnemen

Ten behoeve van de Wet bescherming persoonsgegevens (Data Protection Act 1998) is de gegevensverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u op onze Website bij ons indient Locaria Limited, een onderneming die in Engeland gevestigd is en met maatschappelijke zetel te 4th Floor, 100 Leman Street, Londen, E1 8EU, Verenigd Koninkrijk.

Indien u vragen heeft met betrekking tot dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens:

Functionaris voor gegevensbescherming

Locaria Limited
4th Floor
100 Leman Street
Londen
E1 8EU
Verenigd Koninkrijk

E-mail: privacy@locaria.com

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen gegevens:

die u aan ons verschaft bij het registreren op de Website (die gegevens kunnen omvatten, maar hoeven niet beperkt te zijn tot, uw naam, leeftijd, telefoonnummer, adres, e-mailadres en interesses);

over uw gebruik van de Website; en

die u aan ons verschaft in berichten, e-mails of brieven die u ons doet toekomen met inbegrip van gegevens die u bij ons indient via formulieren op de Website of als opmerkingen bij onze Blogs.

Het is mogelijk om de Website te bekijken zonder persoonsgegevens te verschaffen. Het is echter mogelijk dat u, zonder uw gegevens te registreren, geen toegang heeft tot sommige functionaliteiten en diensten die via de Website worden aangeboden.

Wij kunnen gegevens die u indient, ontvangen via een derde website waartoe u toegang krijgt via een link op de Website. Zowel Locaria Limited als de eigenaar of beheerder van die derde website zal de gegevensverantwoordelijke zijn van dergelijke gegevens en u dient het privacybeleid van die website te controleren om te achterhalen hoe zij uw persoonsgegevens zullen gebruiken.

Wij zullen enkel de gegevens gebruiken die wij over u verzamelen overeenkomstig dit Privacybeleid.

Aanvullende gegevens die wij van onze Taalkundigen verzamelen

Indien u een verzoek indient om zich als taalkundige bij Locaria in te schrijven, zullen wij de volgende aanvullende gegevens van u verzamelen als deel van dit proces en om, indien u aangenomen wordt als taalkundige bij Locaria, samen te kunnen werken.

Locaria zal de persoonsgegevens die u aan ons verschaft, verwerken om onze contractuele relatie met u te onderhouden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw persoonlijke professionele profiel, gegevens van tests die u heeft gemaakt, taken die u heeft gedaan, betalingen die aan u uitstaan en betalingen die wij aan u hebben gemaakt.

Wij kunnen deze gegevens ook voor andere gewettigde commerciële doeleinden gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toekomstige zakelijke communicatie met u, kwaliteitsdoeleinden en het bijhouden van vorige projecten en de vertalers met wie wij hebben gewerkt.

Locaria maakt gebruik van Plunet GmbH als verwerker van de door u verschafte persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden gehost op servers die door Plunet in de EER worden onderhouden en kunnen door Locaria of partners van Locaria worden geraadpleegd vanaf locaties buiten de EER. Locaria maakt ook gebruik van Sage Global Services Limited, Paypal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. (en hun dochterondernemingen of partners) en Skrill Limited voor het verwerken van betalingen en aan u gerelateerde financiële gegevens. Deze ondernemingen kunnen uw persoonsgegevens binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) hosten.

Uitleg over de rechtsgrondslag waarop wij ons baseren

De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft een aantal verschillende redenen waarom een onderneming persoonsgegevens mag verzamelen en verwerken, met inbegrip van:

Toestemming

In specifieke situaties kunnen wij met uw toestemming uw gegevens verzamelen en verwerken, bijvoorbeeld indien u een vakje aanvinkt om e-mailnieuwsbrieven of andere informatie van Locaria te ontvangen.

Contractuele verplichtingen

In het geval van onze taalkundigen hebben wij uw persoonsgegevens eveneens nodig om aan onze contractuele verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld om uw projecten te beheren, betalingen aan u te doen en uw profiel te onderhouden, zodat wij de juiste projecten aan u kunnen toewijzen.

Wettelijke naleving

Indien de wet dat van ons vereist, kunnen wij gegevens betreffende onze taalkundigen verzamelen en verwerken, bijvoorbeeld betreffende het bijhouden van een boekhouding voor belastingdoeleinden.

Wettig belang

In specifieke situaties hebben wij uw gegevens nodig om onze wettige belangen na te streven op een manier die redelijkerwijs kan worden verwacht als onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten en die geen wezenlijke afbreuk doet aan uw rechten, vrijheid of belangen. Wij kunnen bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons heeft verschaft, gebruiken om contact met u op te nemen om na te gaan hoe Locaria met uw onderneming kan samenwerken of om updates te geven over de diensten die Locaria aanbiedt.

De doeleinden van de verwerking

Hoe wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken en waarom:

  • Om verzoeken tot informatie te verwerken die u indient door gebruik te maken van onze website.
  • Om de werkzaamheden van onze taalkundigen te beheren. Wij doen dat op basis van onze contactuele verplichtingen, onze wettelijke verplichtingen en onze wettige belangen in het aanbieden van onze diensten.
  • Wij maken in onze kantoren gebruik van CCTV-systemen die beveiligingsbeelden opnemen om onze eigendommen, medewerkers en bezoekers tegen misdaad te beschermen. Wij doen dat op basis van onze gewettigde commerciële belangen.
  • Om betalingen aan onze Taalkundigen en andere leveranciers te verwerken. Wij doen dat op basis van onze gewettigde commerciële belangen.
  • Indien wij via het gebruik van onze CCTV-systemen criminele activiteiten of vermeende criminele activiteiten ontdekken, zullen wij deze gegevens verwerken ter voorkoming of ter opsporing van onwettige handelingen.
  • Wij zullen uw persoonsgegevens en voorkeuren met uw toestemming gebruiken om u via e-mail of telefonisch op de hoogte te houden van relevante diensten, evenementen of informatie omtrent onze onderneming. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor dergelijke marketingcommunicatie van ons door ons schriftelijk in kennis te stellen via privacy@locaria.com of door de afmeldprocedure te volgen die is vermeld in de e-mail die u ontvangt.
  • Om u door de wet vereiste communicatie toe te sturen of communicatie die nodig is om u te informeren over veranderingen in de diensten die wij aanbieden. Bijvoorbeeld aanpassingen van dit Privacybeleid. Deze serviceberichten zullen geen promotionele content bevatten en voor deze berichten is geen voorafgaande toestemming nodig indien ze via e-mail worden verzonden, Indien wij uw persoonsgegevens niet voor deze doeleinden gebruiken, zouden wij niet in staat zijn om aan onze wettige verplichtingen te voldoen.
  • Om ervoor te zorgen dat de content op onze Website op de meest effectieve manier aan u en uw computer wordt getoond en om onze website en de systemen en diensten die wij aanbieden, te ontwikkelen, testen en verbeteren. Wij zullen dat doen op basis van onze gewettigde commerciële belangen.
  • Om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen om gegevens met de wetshandhaving te delen.
  • Om u enquêtes en verzoeken om feedback te sturen om onze diensten te verbeteren. Deze berichten zullen geen promotionele content bevatten en voor deze berichten is geen voorafgaande toestemming nodig indien ze via e-mail of sms worden verzonden. Wij hebben een wettig belang om dat te doen, omdat het ons helpt om onze diensten relevanter voor u te maken. Natuurlijk kunt u zich op elk gewenst moment afmelden voor zulke verzoeken.

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de Website optimaal kunt benutten. Cookies zijn kleine informatiebestanden in de vorm van tekstbestanden die wij op uw computer opslaan. Cookies helpen ons om websiteverkeer te bewaken, de bruikbaarheid van de Website te verbeteren en de content van de site voor u te personaliseren.

Indien u voor deze doeleinden niet akkoord gaat met het installeren van cookies op uw computer, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om cookies te weigeren. Meer informatie over hoe u dat doet, vindt u in de “help”-sectie van uw browser. Houd er rekening mee dat indien u uw browser instelt om cookies te weigeren, u mogelijk niet alle toepassingen op de Website kunt gebruiken. Indien u het plaatsen van cookies door ons voorkomt, kunt u mogelijk geen gebruik maken van de Diensten.

Wij maken gebruik van een webanalysedienst (Google Analytics en Google Ads) voor de analyse en rapportage van websiteverkeer. Webanalysediensten genereren statistische en andere informatie over websitegebruik door middel van cookies die op de computers van gebruikers opgeslagen zijn. De gegenereerde informatie met betrekking tot de Website kan worden gebruikt om rapporten over het gebruik van de Website te maken en de webanalysedienst zal deze informatie opslaan. Wij ontvangen geen persoonsgegevens over uw gebruik van de Website via Google Analytics.

Bekendmaking van uw gegevens

Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in dit Privacybeleid of als anderszins door de wet is vereist of toegestaan, zullen wij de gegevens die u aan ons verschaft niet zonder uw toestemming delen, verkopen of verspreiden.

Locaria maakt gebruik van Mailchimp (een onderdeel van The Rocket Science Group LLC) om e-mailcorrespondentie met taalkundigen, klanten, potentiële klanten en andere zakelijke contacten te beheren. Wij kunnen in de toekomst gebruikmaken van andere soortgelijke diensten. Locaria maakt eveneens gebruik van Salesforce.com om relaties, correspondentie en registratie met betrekking tot klanten en potentiële klanten te beheren. Deze ondernemingen kunnen persoonsgegevens binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) hosten.

Locaria maakt gebruik van Plunet GmbH als verwerker van de door taalkundigen verschafte persoonsgegevens. De persoonsgegevens van taalkundigen worden gehost op servers gehost die door Plunet in de EER worden onderhouden en kunnen door Locaria of partners van Locaria worden geraadpleegd vanaf locaties buiten de EER. Locaria maakt eveneens gebruik van Sage Global Services Limited, Paypal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. (en hun dochterondernemingen of partners) en Skrill Limited voor het verwerken van betalingen en aan taalkundigen gerelateerde financiële gegevens. Deze ondernemingen kunnen persoonsgegevens binnen of buiten de EER hosten.

Websites van derden

De Website kan links naar websites bevatten die worden beheerd door derden. Wij hebben geen invloed op en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze websites en dit Privacybeleid geldt niet voor deze websites. Raadpleeg de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die websites van derden om te achterhalen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en om vast te stellen of zij gebruikmaken van cookies en waarvoor ze die gebruiken.

Twitter Tweet-knop, Facebook Like-knop en LinkedIn-knop

Dat zijn functies die door Twitter, Facebook en LinkedIn worden aangeboden. Door op deze knoppen op de Website te klikken, kunt u artikelen van Locaria en andere content op de relevantie socialmediasite leuk vinden en delen zonder de pagina te hoeven afsluiten. Op die manier verbindt de gebruiker zijn/haar relevante socialmediaprofiel met Locaria en maakt deze gegevens bekend aan iedereen op het web, onderhevig aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elk socialmediaplatform.

Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door socialmediaplatforms:

http://twitter.com/privacy

https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL

Hoe wij uw gegevens beschermen

De gegevens die u aan ons verschaft, zullen worden verzameld en verwerkt door ons of een door ons aangewezen gegevensverwerker die namens ons de verwerking uitvoert. In overeenkomst met een aantal andere websites kunnen de gegevens die wij van u verzamelen, worden overgedragen naar een cloudserviceprovider met dataservers die zich buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) bevinden. Door uw persoonsgegevens in te voeren, stemt u in met deze overdracht en de opslag en/of verwerking van uw persoonsgegevens op die servers. Wij zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en overeenkomstig dit Privacybeleid worden behandeld.

Passende veiligheidsmaatregelen zullen worden vastgesteld om uw gegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies, vernietiging en beschadiging. U erkent echter dat gegevensoverdracht via internet inherent onveilig is en dat wij de veiligheid van de gegevens die u via internet verzendt niet kunnen garanderen.

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, zullen wij die gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Aan het einde van de bewaartermijn zullen uw gegevens volledig worden verwijderd of geanonimiseerd, bijvoorbeeld door aggregatie met andere gegevens, zodat de gegevens op een niet-identificeerbare wijze voor statistische analyse of businessplanning kunnen worden gebruikt.

Waar uw gegevens kunnen worden verwerkt

Hoewel onze eigen gegevensservers in Europa zijn gevestigd, zullen wij uw persoonsgegevens soms moeten delen met derden en leveranciers buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Uw gegevens buiten de EER beschermen

De EER bestaat uit alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Wij kunnen persoonsgegevens die wij van u verzamelen, overdragen aan derde gegevensverwerkers die buiten de EER gevestigd zijn, zoals in de VS.

Indien wij dat doen, zullen wij ervoor zorgen dat uw gegevens dezelfde bescherming genieten als wanneer ze binnen de EER zouden worden verwerkt. Onze contracten met derden bepalen bijvoorbeeld de normen die zij moeten volgen overeenkomstig toepasselijke EU-verordeningen.

Elke overdracht van uw persoonsgegevens zal de toepasselijke wetten volgen en wij zullen de gegevens behandelen onder de belangrijkste principes uit dit Privacybeleid.

WAT ZIJN UW RECHTEN OVER UW PERSOONSGEGEVENS?

Een overzicht van uw verschillende rechten – U heeft het recht om te verzoeken om:

Toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd, in de meeste gevallen gratis.

De correctie van uw persoonsgegevens indien incorrect, verouderd of onvolledig.

Het stoppen van het door ons gebruiken van uw persoonsgegevens voor direct marketing (via specifieke kanalen of alle kanalen).

Het stoppen van het door ons op toestemming gebaseerde verwerken van uw persoonsgegevens nadat u die toestemming heeft ingetrokken.

U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen met het verzoek om een van deze rechten uit te oefenen door een e-mail te sturen aan privacy@locaria.com:

Indien wij ervoor kiezen om niet aan uw verzoek te voldoen, zullen wij u de redenen van onze weigering uitleggen.

Uw recht om uw toestemming terug te trekken

Indien u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken, heeft u op elk gewenst moment het recht om van gedachten te veranderen en die toestemming terug te trekken.

Wanneer wij ons op wettig belang baseren

In gevallen waarin wij uw persoonsgegevens op basis van ons wettige belang verwerken, kunt u ons vragen om te stoppen om redenen in verband met uw individuele situatie.

Wij moeten dat dan doen, tenzij wij geloven dat wij een wettige dwingende reden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken.

Direct marketing

U heeft het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-activiteiten stop te zetten via alle kanalen of geselecteerde kanalen. Wij moeten altijd aan uw verzoek voldoen.

Uw identiteit controleren

Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, zullen wij u vragen uw identiteit te controleren voordat wij verdergaan met een verzoek van u onder dit Privacybeleid.

Indien u een derde heeft gemachtigd om namens u een verzoek in te dienen, zullen wij hun vragen om uw toestemming daartoe te bewijzen.

CONTACT OPNEMEN MET DE REGULATOR

Indien u het gevoel heeft dat uw gegevens niet juist zijn behandeld of indien u niet tevreden bent met onze reactie op een verzoek van u aan ons betreffende het gebruik van uw gegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de ‘Information Commissioner’s Office’.

U kunt contact met hen opnemen vanuit het Verenigd Koninkrijk via +44 (0) 303 123 1113.

Of ga online naar www.ico.org.uk/concerns (opent in een nieuw venster; let erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van externe websites)

Indien u zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante regelgevende instantie in uw land van verblijf.

Wijzigingen aan ons privacybeleid

Door onze Website te gebruiken, stemt u in met onze verzameling en gebruik van uw gegevens zoals vermeld in dit Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Indien wij ons privacybeleid en onze privacyprocedures wijzigen, zullen wij deze veranderingen op onze Website bekendmaken om u op de hoogte te houden van welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze kunnen bekendmaken.